Izolace rodinných domů

Materiály Xypex jsou používány nejen při ochraně spodních staveb velkých bytových domů a komplexů, ale jejich unikátní vlastnosti a příznivá cena nalézá uplatnění i u výstavby rodinných domků.

Většina nových domů je dnes stavěna na základové betonové desce na terénu, pouze zlomek nových staveb je podsklepen. Příčinou je snaha ušetřit a zároveň i obava ze zatékání do suterénních prostor.

Materiály Xypex mohou nabídnout uplatnění u obou typů staveb, tj. jak při izolaci základových desek na terénu, tak i při zatěsnění sklepních prostor pod terénem. Za zásadní lze zmínit zejména fakt, že izolace se stává součástí betonu, nelze ji tedy poškodit. Aplikaci lze snadno kontrolovat a, v případě, že se vyskytnou problémy, jako např. praskliny či hnízda, snadno opravit. Systém materiálů Xypex je nejenže levnější než klasické postupy izolace, šetří ale také čas – dle zkušeností 7-10 dní na každý rodinný dům.

Společnost Nekap s.r.o. poskytuje plnou podporu investorům, projektantům i dodavatelům stavby, a to včetně konzultací, zaškolení a podpory při provádění.