Příklady aplikací XYPEX z České republiky

Od roku 1992 byly v České republice provedeny tisíce aplikací všech možných druhů a velikostí. Xypex byl použit při sanacích spodních staveb průmyslových objektů, administrativních budov, bytových komplexů i rodinných domů, byl použit při dotěsňování kolektorů pod pražským Starým městem i různých tunelů, např. pod Vltavou, nebo např. při sanaci trezorů České národní banky v Praze.

V současné době je Xypex je používán zejména při ochraně spodních staveb nových budov, kolektorů, bázenů, jímek a dalších konstrukcí.

Níže naleznete výběr z provedených aplikací.

Aktuální seznam referencí naleznete na hlavních stránkách společnosti Xypex Chemical Corporation, na tomto odkazu: https://da.xypex.com/czech-republic/projects.

Zkušebna akčních vodních turbín, hydrotechnická laboratoř fakulty stavební, katedra hydrotechniky

Materiály Xypex byly roku 2011 použity při sanaci podzemních prostor, určených k instalaci technologie pro Zkušebnu akčních vodních turbín na stavební fakultě ČVUT.
Materiál Xypex Concetrate byl použit jednak k zamezení pronikání vlhkosti z vnějšího prostředí, zároveň i k izolaci zásobní jímky na vodu.

Prague Towers

V roce 2009 byla přísada Xypex Admix použita při izolaci spodní stavby jednoho z nejvyšších bytových komplexů v České Republice, Prague Towers. Výtahové šachty, jímky a další nejexponovanější detaily byly dotěsněny tmelem Xypex Patch’n Plug.

Malá vodní elektrárna v Kolíně

Materiály Xypex jsou používány při rekonstrukci malé vodní elektrárny v Kolíně. Tato aplikace je zajímavá zejména z hlediska problematiky napojování nových a starých konstrukcí, které budou po dokončení rekonstrukce trvale vystaveny přímé tlakové vodě. Pří rekonstrukci jsou používány přísady, nátěry i tmel Patch’n Plug pro izolaci pracovních spár, trhlin a prostupů.

AQUADREAM Barrandov, Praha 5 Hlubočepy — ochrana

Při výstavbě nového aquacentra Barrandov byl použit Xypex Admix C-1000 při izolaci spodní stavby a bazénových van. Materiál Xypex Patch’n Plug byl použit k zatěsnění pracovních spár mezi dnem a stěnami bázénů, dále byl použit k zatěsnění lokálních průsaků pracovních spár, kde byly použity kovové vložky, tzv. žiletky.

Dokončeno v roce 2006.

BYTOVÝ KOMPLEX Havlíčkovy sady — nová stavba

Bytový komplex Havlíčkovy sady, dokončený v roce 2005, je jedním z největších a nejluxusnějších komplexů v Praze. V areálu se nacházejí i obchody, posilovna a plavecký bazén.
Celá spodní stavba objektu byla ošetřena materiálem Xypex Concentrate (cca 13 000 m2), pracovní spáry (cca 600 bm) byly ošetřeny z vnější strany materiálem Xypex Patch’n Plug.
Aplikátor: Moped, Olomouc

BYTOVÝ DŮM Na Dolinách, Praha 4 — ochrana

Budova je situovaná v poměrně příkrém kopci, s mnoha vyvěrajícími prameny vody. Kompletní spodní stavba je izolovaná pomocí materiálů Xypex. Deska opatřena vsypem Xypex DS1, stěny izolovány materiálem Xypex Concentrate z vnitřní strany konstrukce, pracovní spáry ošetřeny z vnitřní strany materiálem Xypex Patch’n Plug.

VENKOVNÍ BAZÉN, Černošice — ochrana

Dvouvrstvou aplikací materiálů XYPEX Concentrate a XYPEX Modified byla provedena kompletní hydroizolace nového bazénu v celkové ploše asi 100 m2. V pracovních spárách byl použit XYPEX Concentrate Dry-Pac.
Provedení: ABV s. r. o., květen 1995

STANICE METRA HŮRKA / trasa B, Praha — sanace

Průsaky vody betonovou konstrukcí stanice metra (v tunelu a strojovně) byly úspěšně sanovány materiály XYPEX Concentrate, XYPEX Modified a XYPEX Patch’n Plug.
Provedení: ABV s. r. o., listopad 1994

SEDIMENTAČNÍ JÍMKA, Bělá pod Bezdězem — ochrana

Na stavbě silnice a mostu v úseku Hrdlořezy, okres Mladá Boleslav, byla postavena jímka a kalová pole, které slouží k usazování nečistot, jako jsou benzin, olej, roztoky z chemických posypů aj. Na ochranu této betonové konstrukce a životního prostředí byly aplikovány materiály XYPEX Concentrate, XYPEX Modified a XYPEX Patch’n Plug v celkovém rozsahu asi 350 m2.
Provedení: BET-IZOL f. o., září a říjen 1995

PLEČNIKOVA LÁVKA, Pražský hrad — ochrana

Při rekonstrukci tohoto prestižního projektu byly pro hydroizolaci plochy použity XYPEX Concentrate, XYPEX Modified a XYPEX Patch’n Plug, aby zabránily průsakům vody do zdiva konstrukce lávky. Aplikace byly provedeny v rozsahu asi 90 m2. Provedení: ABV s. r. o., říjen 1995

HYDROCYKLON, Třinecké železárny — sanace

Více než po dvacetiletém provozu hydrocyklonu se začaly projevovat poruchy betonu a zatékání spodní vody stěnami. Při této náročné sanaci prováděné v hloubce 43 m pod úrovní terénu bylo použito na zastavení průsaků materiálů XYPEX Concentrate, XYPEX Modified a XYPEX Patch’n Plug.
Provedení: D5 a. s., Třinec, jaro 1995

FARMA, Podlesice — ochrana

Na této soukromé farmě byla provedena materiály XYPEX kompletní hydroizolace nově vybudované kalové jímky. Na vybourané a nově vybetonované podlaze vepřína a ve sběrných kanálech byly pak použity materiály XYPEX Ultra Plug, XYPEX Patch’n Plug, XYPEX Concentrate a XYPEX Modified. Celková plocha aplikace byla cca 500 m2.
Provedení: duben 1993

ROZVODNA ČECHY-STŘED, Záluží — ochrana

Hydroizolace XYPEX byla navržena v projekci pro olejovou jímku (cca 350m2) této rozvodny. XYPEX Concentrate byl aplikován na pracovní spáry a na celý vnitřní povrch stěn a podlahy jímky. XYPEX Modified byl aplikován jako druhá vrstva na povrch XYPEXu Concentrate. Některé nedostatky vzniklé při betonáži byly opraveny XYPEXem Patch’n Plug. Jímka má za účel zachytit zaolejované vody z povrchu transformátoru a při případné havárii zachytit tekoucí olej, a tím zabránit kontaminaci podzemních vod a životního prostředí.
Provedení: ABV s. r. o., listopad 1993

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, Hradec Králové — sanace

Po selhání fóliových izolací v této nově postavené budově bylo nutno odstranit průsaky spodní vody a zajistit nepropustnost suterénu hlavně v prostorách kolem a uvnitř trezoru, podél schodiště a ve výtahové šachtě. Použity byly materiály XYPEX Concentrate, XYPEX Modified a XYPEX Patch’n Plug. Rozsah asi 200 m2.
Provedení: ABV s. r. o., listopad 1995

TUNEL, Praha — sanace

V tunelu, kde je umístěno potrubí přivádějící pitnou vodu pro obyvatele Prahy, bylo nutno neustále čerpat vodu prosakující betonovou konstrukcí. Stavba nemohla být kolaudována a při selhání čerpacího zařízení byla během krátké doby zaplavena. Tunel, který byl vystaven značnému tlaku (20 m pod zemí), byl sanován XYPEXem Patch´n Plug, Ultra Plug, Concentrate a Modified. Sanace byly provedeny na pracovních spárách vstupních šachet a na mnoha kritických místech spojovacího tunelu. Po sanaci byla stavba převzata investorem.
Provedení: Grác, listopad 1992

KOLEKTORY, Praha — sanace

Průsaky vody do stříkané betonové konstrukce (Torkret) kolektorů pod Staroměstským náměstím v centru Prahy vytvořily až 20 cm dlouhé vápencové krápníky. Snaha opravit tyto průsaky injektáží byla neúspěšná. Pro zastavení průsaků a ochranu kolektorů bylo použito materiálu XYPEX, a to Patch’n Plug, Concentrate a Modified. Po úspěšné sanaci prvního zkušebního úseku byla dokončena sanace celé betonové konstrukce, která je asi 500 m dlouhá, o ploše cca 4 300 m2.
Provedení: Grác, duben 1994

ČSPH, Chlumec nad Cidlinou — sanace

Tato monolitická betonová podzemní přečerpávací stanice PH byla původně vybavena fóliovými izolacemi. Průsaky spodních vod a průsaky ropných látek do betonové konstrukce způsobily značnou degradaci konstrukce. Při sanaci bylo nutno ošetřit asi 170 bm spár a 450 m2 betonových podlah, stěn a kanálů materiály XYPEX Concentrate, XYPEX Modified a XYPEX Patch’n Plug.
Provedení: TORKRET – Zdeněk Bartoň, s. r. o., jaro 1996

MOST, Dálniční okruh, Praha 4 — sanace

Aplikace XYPEXu Concentrate a XYPEXu Patch’n Plug byla provedena na odvodňovacích žlábcích obou stran mostu. Tím se zajistí, aby odtékající voda, která často obsahuje chloridy a jiné chemické látky, neprosakovala dovnitř betonové konstrukce a nenarušovala ji. Plocha 100 m2.
Provedení: Sangreen s. r. o., duben 1995

ELEKTRÁRNA PRUNÉŘOV, okr. Chomutov — sanace

Průsaky bazénů chladicích věží v délce asi 400 bm byly odstraněny použitím materiálů XYPEX Concentrate a XYPEX Patch’n Plug. Na suchý povrch bazénů byly pak naneseny epoxidové ochranné nátěry.
Provedení: Chladicí věže a. s., červen 1995