Příklady aplikací XYPEX ze světa

Technologie a materiály XYPEX jsou již po dobu 50 let nejen ověřovány a zkoušeny v mnoha laboratořích světa, ale jsou také úspěšně uplatňovány dnes již ve více než 90 zemích. Důkazem výjimečné kvality a schopností XYPEXu je i to, že po důkladném přezkoušení XYPEXu předními japonskými institucemi, jako např. „Japonským ústavem pro výzkum jaderné energie“, byl XYPEX vybrán ze všech krystalických a jiných technologií pro prestižní a náročné projekty, jako „Úložiště jaderného odpadu, Rokkasho“, „Okachimachi tunel“, „Vysokoteplotní reaktor“ a jiné. Z desetitisíců úspěšných aplikací uvádíme některé příklady.

Rozsáhlá datábáze provedených aplikací je k dispozici na hlavních stránkách společnosti Xypex Chemical Corporation, na tomto odkazu: https://www.xypex.com/projects/project-search

Kanada, Vancouver – B. C. Place Stadium

Materiály XYPEX byly aplikovány na venkovní betonové plochy kolem nově postaveného stadiónu, které jsou také střechou pro několik poschodí podzemního parkoviště. Na betonových plochách byla po aplikaci XYPEXu provedena konečná úprava nanesením dekorativní vrstvy, která je určena pro chodce.

Kypr, Limassol – Le Meridien hotel

Materiály XYPEX byly použity na zajištění nepropustnosti čističky odpadních vod nově vybudovaného hotelu. Z důvodů nedokonalé betonáže bylo nutno nejdříve betonovou konstrukci materiály XYPEX opravit. Na opravenou plochu byla aplikována vrstva XYPEX Concentrate a vrstva XYPEX Modified.

Japonsko, Rokkasho – úložiště jaderného odpadu

Materiály XYPEX byly aplikovány na základovou desku, pracovní spáry a vnější okrajový betonový pás úložiště jaderného odpadu z devíti japonských jaderných elektráren. Celková plocha podlaží je 300 × 90 m a všechna 4 podlaží jsou ošetřena XYPEXem. Na tuto stavbu byly vybrány jen ty nejkvalitnější materiály, které byly důsledně prověřeny japonským výzkumným ústavem pro jadernou energii.

Japonsko – Okachimachi tunel

Materiály XYPEX byly použity na nepropustnost nové části tunelu (495 m), která propojuje stanice Tokio a Ueno pro známý velkorychlostní vlak „Japonskou střelu“. Tento komplikovaný a obtížný projekt, který obsahoval rozšíření stanice Tokio a propojení drah tou nejfrekventovanější částí Tokia, byl vypracován pod dohledem „East Japan Railway Company“ a vyžadoval jen ty nejkvalitnější a nejspolehlivější technologie. Práce byly provedeny firmou „Kumagai Gumi Co. Ltd.“, jednou z nejkvalifikovanějších tunelářských firem na světě, která již předtím použila XYPEX na mnoha svých projektech.

Korea, Soul – Jamsil Lotte World Complex

Známá světová firma „Lotte Group“ vybudovala tuto mnohoúčelovou komplexní stavbu, v které je umístěn hotel, nákupní pasáže a středisko, zábavné středisko, park a rekreační centrum. XYPEX byl použit na všech základových deskách a stěnách a v suterénech obchodního a nákupního centra. Aplikace byly také provedeny na nádržích pitné vody, nádržích odpadních vod a na parkovacích plochách. Celková plocha ošetřená XYPEXem je 70 000 m2.

Madeira Island, Madeira – kanalizační systém

Materiály XYPEX byly použity na kanalizačním systému hlavního města Madeirských ostrovů, které patří Portugalsku. Na tomto projektu bylo spotřebováno přes 10 tun materiálu, který byl aplikován převážně na Torkret.

Mexiko, Toluca – střecha kostela

Materiály XYPEX zajistily nepropustnost a ochranu železobetonové konstrukce této neobvyklé a členité střechy kostela. Zajištění nepropustnosti tradičními materiály by bylo obtížné a složité oproti jednoduché aplikaci materiálů XYPEX.

Portugalsko, Costa de Estoril – kanalizační systém

V populární rekreační oblasti bylo nutno rozšířit sanitární systém sloužící pro 1,2 milionu lidí, a zároveň zabránit průsakům kanalizačních odpadů do životního prostředí. XYPEX byl použit na opravu průsaků jednotlivých úseků, na ochranu a nepropustnost sanitární stanice, sedimentačních nádrží a kolektorů. I když bylo hlavním důvodem pro použití XYPEXu zabránění průsaků do životního prostředí, XYPEX byl také použit jako ochrana betonové konstrukce proti ničivým vlivům sirovodíku.

Švýcarsko, oblast Grimsel – vodní dílo Grimsel

Na tomto vodním díle byl použit XYPEX v rozličných částech objektu včetně stanice pro lanovku, která je postavená ve skále, různých částí tunelu, ať už vybetonovaných anebo nastříkaných torkretem, čerpací stanice, vstupní haly elektrárny, nádrže na pitnou vodu, opěrných a nosných stěn, transformátorové stanice a strojoven.

Turecko, Marmaris – Marmaris hotel

XYPEX byl aplikován na základových deskách a stěnách jako jediná hydroizolace v tomto nově postaveném luxusním hotelu blízko Středozemního moře. Celková plocha ošetřená XYPEXem, která zahrnuje i verandy, podlahy a bazény, byla 22 300 m2.

USA, Washington, D. C. — metro

XYPEX byl specifikován pro tento projekt firmou „Bechtel Corp.“ a „Washington Metropolitan Transit Authority“ a použit v různých oblastech tohoto systému včetně stanic v centru Washingtonu, jako Bethesda (Maryland), Chevy Chase (Maryland) a Alexandria (Virginia). XYPEX byl aplikován hlavně přímo na povrch tunelu a jiných podzemních prostor, na chodbách, strojovnách a výtahových šachtách. XYPEX byl aplikován nejen plošně na zajištění vodonepropustnosti betonu, ale také na opravu průsaků vzniklých vadným betonem a vysokým hydrostatickým tlakem.

USA, Avon Lake, Ohio — Ford Motor Company

Všechny nádrže a jímky na odpadní vody znečistěné použitím barev a jinými chemickými látkami byly ošetřeny materiály XYPEX, které jímky nejen znepropustnily, ale ochraňují je také proti škodlivým vlivům chemických látek. Během několika let byl XYPEX použit na několika továrnách firmy Ford včetně továren v Michiganu, Ohiu, Illinois, Kentucky a Missouri.

Peking, Olympijský stadion Ptačí hnízdo

Poté, co byl Xypex použit při výstavbě olympijského stadionu pro olympiádu v Sydney v roce 2000, zvítězit rovněž pří výběru nejlepšího izolačního materiálu při stavbě „Ptačího hnízda“ pro olympijské hry v Pekingu 2008.
Xypex splnil požadavek investora na materiál, který zajistí neprostupnost konstrukce pro vodu, ochrání výztuž, bude odolný a netoxický. Xypex byl použit pro ochranu obvodových zdí a betonových desek pódia stadionu.

Venezuela, druhý most přes řeku Orinoco, 2008

Venezuelská vláda považuje projekt druhého mostu přes řeku Orinoco za nejvýznamější dopravní projekt soušasnosti. Jedná se o 3,2 km dlouhý most, se čtyřmi dálničními pruhy, rozdělenými jednou vlakovou tratí. Xypex byl použit na zatěsnění kolejové vany, aby nedocházelo k průniku vody do betonu a korozi armatury v konstrukci. Hlavní dodavatel, společnost Constructora Norberto Odebrecht, S.A., zvolil materiál Xypex po předcházející zkušenosti s jeho aplikací v tunelech metra v Caracasu.
Před aplikací Xypexu Concentrate vykazovala mostní konstrukce velké průsaky, po aplikaci cca 30 000 kg materiálu průsaky zcela přestaly.