Systém Xypex, služby a záruka

Společnost Nekap s.r.o. dodává materiály Xypex na trh České republiky od roku 1992. Od počátku byl zvolen prodej výhradně prostřednictvím sítě autorizovaných aplikátorů. Společnost Nekap tím chtěla předejít rizikům spojeným s nesprávnou aplikací. Tímto systémem sice Xypex přicházel o část odbytu, ale zato získal pověst spolehlivého materiálu s velmi univerzálním použitím.

Během prvních cca 8 let byla naprostá většina aplikací sanace, zejména spodních staveb objektů, které vykazovaly netěsnosti. V této době se ustálila skupina aplikačních firem, které byly zaškoleny společností Nekap a získaly velké zkušenosti při aplikaci materiálů Xypex.

Přibližně od roku 2000 začíná strmě narůstat množství materiálu aplikovaného na nových stavbách, více se také začíná používat přísada Xypex Admix. V současné době se cca 80% vyrobeného materiálu používá na nových stavbách, 20% na sanace a opravy starých betonových konstrukcí.

V roce 1999 získala společnost Nekap na základě dobrých prodejních výsledků licenční výrobní práva od mateřské společnosti Xypex Chemical Corporation v Kanadě. Materiály Xypex jsou nyní vyráběny v Batelově u Jihlavy a vyváženy do 13 zemí střední a východní Evropy.

Kromě izolace proti vodě je Xypex atestován i jako izolace proti radonu, nabízí tedy v tomto ohledu optimální kombinované řešení pro obě rizika.

XYPEX pro stavitele

Společnost Nekap s.r.o. nabízí plnou podporu všech výrobků Xypex. Na našich stránkách jsou kromě základních informací k dispozici ke stažení i technické listy všech výrobků.

XYPEX pro stavitele

Stavebním firmám, tj. zejména generálním dodavatelům a dodavatelům monolitických konstrukcí, nabízíme kompletní provedení hydroizolace spodní stavby systémem Xypex.

Hydroizolační systém Xypex je praxí ověřená spolehlivá alternativa k technologii vodostavebního betonu pro realizaci vodotěsných betonových konstrukcí, nazývané jako „bílé vany“. Obdobně jako u této technologie přejímá konstrukční beton s výrobky Xypex statickou a těsnící funkci, ale navíc poskytuje schopnost samozahojení trhlinek až do šířky 0,4 mm. To umožňuje mimo jiné zkrácení doby výstavby, zjednodušení detailů konstrukce a výrazné snížení rizika chyb vinou lidského faktoru při provádění železobetonové konstrukce.

Systém Xypex tvoří několik prvků, které zajištují spolehlivou ochranu spodní stavby před průnikem vody přes betonovou konstrukci.

Systém se skládá z následujících částí:

  • betony vnější konstrukce spodní stavby s přísadou Xypex Admix NF.
  • ošetření pracovních spár pomocí těsnících plechů, popř. bentonitových pásků.
  • ošetření otvorů po spojovacích tyčích.
  • osazení prostupů systémovými prvky.
  • instalace vícenásobného jištění dilatační spáry.
  • není nátěr, krystalické formace se stávají nedílnou součástí betonu.

Záruky

Společnost Nekap poskytuje na své aplikace záruky za kvalitu provedení izolací. Díky skoro 20 rokům zkušeností s aplikací víme, že materiály Xypex dokáží spolehlivě zatěsnit a ochránit konstrukce spodních staveb. Co ale považujeme za mimořádně důležité je, že i v případě, že by se po aplikaci vyskytly jakékoliv vady, dokážeme je bez problémů a prodlení opravit z vnitřní strany konstrukce. Investorovi tak nenabízíme fiktivní záruku, ale záruku, kterou dokážeme plnit. Naše zkušenosti v oblasti sanací zaručují, že práce proběhnou rychle a spolehlivě.

Je nutné podotknout, že na převážné většině nových staveb ošetřených systémem Xypex není žádné dodatečné dotěsnění vůbec potřeba a konstrukce je zcela vodotěsná.

Společnost Nekap spolupracuje s dodavateli a investory na mnoha úrovních – na většině staveb figuruje jako hlavní dodavatel izolací spodní stavby a tedy také nese kompletní záruku za vodotěsnost objektu. Nicméně na mnoha stavbách dodává pouze přísadu do betonových konstrukcí a tudíž nese záruku pouze za jejich těsnost, pracovní spáry a jiné detaily ošetřuje jiný subjekt vybraný investorem. Spolupracujeme s investorem, dodavatelem a projektanty tak, abychom zvolili nejoptimálnější řešení, jak z hlediska ceny, tak pracnosti.

Podrobné informace o všech materiálech, jejich vlastnostech, zkouškách a pokynech k aplikaci, vč. typizovaných řešení jsou uvedeny v Technologické příručce materiálů Xypex a Obecném technologickém postupu, které Vám rádi zašleme.

Poskytujeme také poradentsví ohledně použití materiálů Xypex, a to jak ve fázi přípravy projektu, tak přímo na stavbě. Naši technici přijedou za Vámi kamkoliv, aby pomohli navrhout ideální řešení ochrany Vašeho objektu.

Prosíme, kontaktujte nás a my Vám rádi poskytneme plnou podporu.