Reference

Od roku 1992 byly v České republice provedeny tisíce aplikací všech možných druhů a velikostí. Xypex byl použit při sanacích spodních staveb průmyslových objektů, administrativních budov, bytových komplexů i rodinných domů, byl použit při dotěsňování kolektorů pod pražským Starým městem i různých tunelů, např. pod Vltavou, nebo např. při sanaci trezorů České národní banky v Praze.

V současné době je Xypex je používán zejména při ochraně spodních staveb nových budov, kolektorů, bázenů, jímek a dalších konstrukcí.

Pod odkazem výše shlédněte ukázky aplikací materiálů Xypex v České republice.

Technologie a materiály XYPEX jsou již po dobu 50 let nejen ověřovány a zkoušeny v mnoha laboratořích světa, ale jsou také úspěšně uplatňovány dnes již ve více než 90 zemích.

Důkazem výjimečné kvality a schopností XYPEXu je i to, že po důkladném přezkoušení XYPEXu předními japonskými institucemi, jako např. „Japonským ústavem pro výzkum jaderné energie“, byl XYPEX vybrán ze všech krystalických a jiných technologií pro prestižní a náročné projekty, jako „Úložiště jaderného odpadu, Rokkasho“, „Okachimachi tunel“, „Vysokoteplotní reaktor“ a jiné.

Z desetitisíců úspěšných aplikací uvádíme pod odkazem výše některé příklady.