Společnost NEKAP

Jsme výhradním distributorem materiálů Xypex v České Republice od roku 1992. Zpočátku byl Xypex používán převážně při sanacích spodních staveb starších objektů, postupně se však dostával do povědomí odborné i laické veřejnosti. Spotřeba materiálů Xypex rok od roku vzrůstala (a stále vzrůstá), a ačkoliv opravy tekoucích konstrukcí, na kterých zklamaly jiné systémy izolace, stále tvoří významnou část naší práce, většina Xypexu se nyní používá k ochraně nových staveb všech možných typů a velikostí. Některé z našich nejzajímavějších aplikací lze nalézt v sekci reference. V roce 1999 získala společnost Nekap povolení od kanadské společnosti Xypex Chemical Corporation vyrábět materiály v České republice. V současné době jsou materiály Xypex, vyrobené v ČR, distribuovány do 14 zemí Evropy.

Mapa projektů v Praze