FAQ – Nejčastější otázky a odpovědi

Obecné otázky

Čím je Xypex jedinečný?

Xypex se stává nedílnou součástí samotného betonu, zatímco obvyklé bariérové izolace působí pouze na povrchu betonu a podléhají proto opotřebení, protože jsou vystaveny působení okolních podmínek, hydrostatickému tlaku, možnosti protržení a odtržení, působení chemických látek a možnému poškození během zásypu. Materiály Xypex byly vyvinuty právě proto, aby byly tyto vlivy eliminovány. Složení Xypexu je založeno na přirozených vlastnostech betonu – na skutečnosti, že beton je ze své podstaty porézní. Jednotlivé složky Xypexu reagují s produkty hydratace cementu a vytvářejí v pórech, dutinách a kapilárách betonu nerozpustné komplexy krystalů. Katalyzátorem této reakce je vlhkost. Xypex působí uvnitř betonu – činí jej tak nepropustným pro vodu a další kapaliny ze všech směrů, eliminuje problémy, které se běžně objevují u tradičních povrchových izolací a navíc zvyšuje kvalitu a trvanlivost betonové konstrukce. Krystaly jsou nicméně betonu vlastní, nehrozí, že by Xypex zevnitř roztrhaly nebo jinak poškodily. Naopak, krystalické formace vyplní porézní strukturu betonu a tím standardně zvyšuje jeho pevnost.

Co, resp. kdo je Xypex?

Xypex Chemical Corporation je kanadská společnost se sídlem ve Vancouveru v Britské Kolumbii. Od roku 1969 vyrábí a dodává Xypex do stále většího množství zemí, v současné době je Xypex dodáván do více než 70 zemí na všech kontinentech (s výjimkou Antarktidy). V České republice je Xypex vyráběn společností Xypex CE s.r.o., dle licence od společnosti Xypex Chemical Corporation. Ta pravidelně kontroluje kvalitu vyráběných materiálů Xypex a je zárukou kontinuity aplikace materiálů Xypex. Fakt, že se jedná o velkou nadnárodní společnost je zárukou, že garance poskytnuté zákazníkům budou naplněny.

Jak dlouho Xypex vydrží?

Materiály Xypex jsou anorganické a na rozdíl od většiny jiných systémů se stávají permanentní součástí samotného betonu. Za běžných podmínek krystaly nepodléhají degradaci a proces krystalizace se reaktivuje pokaždé, když se objeví voda.

Jaké jsou typické aplikace využívající Xypex?

Mezi typické aplikace patří spodní stavby, nádrže, kanalizační jímky a jímky u čističek odpadních vod, havarijní jímky, tunely, šachty, betonové potrubí, základy, bazény, garáže a podzemní prostory.

Může být Xypex použit v místech s extrémním hydrostatickým tlakem?

Ano. Působení Xypexu není závislé na přilnavosti k betonu; materiál se stává nedílnou součástí betonové hmoty, a proto je schopný odolávat extrémnímu hydrostatickému tlaku z obou stran (pozitivní i negativní) betonové konstrukce. Nezávislé laboratorní zkoušky prokázaly, že beton ošetřený Xypexem dokáže udržet sloupec tlakové vody o výšce 123 m (1,2 MPa), což byl limit testovacího zařízení.

Chrání Xypex i výztuž?

Ano. Tím, že Xypex brání pronikání vody, mořské vody, odpadních vod a většiny chemikálií do betonu, napomáhá i k ochraně výztuže před korozí a degradací.

Chrání Xypex beton před poškozením v důsledku cyklů mrznutí a tání?

Ano. Tím, že Xypex zabraňuje pronikání vody do betonu, pomáhá jej chránit před škodlivými vlivy opakovaných cyklů zmrazování a tání

Má Xypex nějaký negativní vliv na beton?

Ne. Krystalické formace Xypexu se stávají součástí samotné betonové hmoty a nemají na ní žádný škodlivý vliv. Naopak, nezávislé laboratorní testy ukázaly, že ve většině případů Xypex zvyšuje i pevnost betonové konstrukce.

Je Xypex jedovatý?

Ne. Xypex neobsahuje žádné těkavé organické látky (VOC) a může být bezpečně aplikován v uzavřeném prostoru. Xypex je schválen pro použití na konstrukcích ve styku s pitnou vodou Státním zdravotním ústavem.
Použití Xypexu pro aplikaci na stavby, které přicházejí do styku s pitnou vodou nebo potravinami, schválilo také mnoho dalších organizací zabývajících se ochranou zdraví či vod. Mezi ně patří například:
NSF International, Spojené státy americké
Federální ministerstvo zdravotnictví, Švýcarsko
Japan Research Laboratories, Japonsko
Drinking Water Inspectorate, Velká Británie
Water Quality Centre, Austrálie
Institute of Standards and Industrial Research, Singapur
Research Centre for the Control of Water, Francie
Státní zdravotní ústav a Centre for drinking water, Česká Republika

V jaké formě se Xypex vyrábí?

Krystalická izolace Xypex se vyrábí ve čtyřech formách

Kromě těchto základních variant se Xypex používá do mnoha prefabrikovaných směsí, např. reprofilačních malt, podlahových vsypů se zvýšenou obrusovzdorností, nebo speciálních omítek. Všem těmto výrobkům Xypex propůjčuje naprostou neprostupnost pro vody, ropné látky a širokou škálu chemikálií.

Čím se Xypex liší od jiných výrobků?

Technologie krystalizace pro vodonepropustnost a ochranu betonu se zásadně liší od tradičních membránových produktů:

  1. Krystalické struktury Xypexu pronikají póry a kapilárami hluboko do betonu, čímž zabraňují pronikání vody a agresivních chemikálií do betonové hmoty. Bariérové produkty působí pouze na povrchu betonu.
  2. Působení Xypexu nezávisí na přilnavosti k povrchu betonu, a proto je odolný vůči extrémnímu hydrostatickému tlaku i z negativní strany konstrukce.
  3. Xypex dokáže utěsnit trhliny do šířky 0,4 mm.
  4. Xypex nepodléhá škodlivým vlivům, se kterými se potýkají membránové izolace.
  5. Xypex se stává trvalou součástí betonu a reaktivuje se, kdykoliv je přítomna voda.

Dá se Xypex použít na zatěsnění trhlin, vadných spár a dalších vad betonu?

Ano. Xypex má specifický systém pro opravy betonu, využívající unikátní krystalické technologie k tomu, aby došlo k zamezení pronikání vody trhlinami, vadnými konstrukčními spárami a dalšími defekty. Pro utěsnění dilatačních spár nebo trvale pohyblivých spár se doporučuje pružný těsnící materiál, konzultaci rádi provedou technici společnosti Nekap s.r.o.