Video prezentace

Animace krystalické technologie Xypex, krok za krokem

Způsob ochrany a vodoizolace betonu krystalizační technologií Xypex nepřestává zajímat a fascinovat betonáře a projektanty na celém světě. Naším nejnovějším příspěvkem je přiložené ilustrační video s doprovodným komentářem a textem v angličtině. Na obrázku velmi zvětšeného kapilárního traktu je v animaci ukázáno, jak Xypex proniká do betonu a jak vede následná katalytická reakce k tvorbě nerozpustných krystalů, čímž se beton stává trvale odolným i proti extrémnímu hydrostatickému tlaku.

Aplikace přísady Xypex Admix

Xypex může být na betonové konstrukce aplikován třemi způsoby, aplikace formou přísady je nejpoužívanější a také nejjednodušší.

Aplikace vsypu Xypex DS-1

Materiál Xypex DS-1 je určen na nové horizontální hlazené betonové plochy. Vsyp se dodává buď ve variantě jako ochrana proti vodě, ropným látkám a chemikáliím, nebo i ve variantě, která navíc propůjčí povrchu vysokou obrusovzdornost.

Aplikace nátěru Xypex Concentrate a Xypex Modied

Nátěry Xypex se používaji na nové i starší konstrukce. Jejich mimořádná potence a schopnost zatěsnit pórový systém betonu proti kapalinám se osvědčila na mnoha stavbách, nových i starých.