Použití Xypexu

NA NOVÝCH STAVBÁCH

Materiály Xypex jsou v stále význačnější míře používány pro ochranu spodních staveb nových objektů. Výhodou jejich použití je významné zkrácení doby výstavby, zjednodušení projektu a v neposlední řadě i výrazné snížení objemu financí potřebných na kompletní ochranu spodní stavby.

Použití na nových stavbách

Při ošetřování nových konstrukcí lze lze použít celý sortiment výrobků Xypex. Pro aplikaci na vodorovné povrchy lze použít přísadu Xypex Admix, nátěr Xypex Concentrate, popř. vsyp Xypex DS-1.

Přísada Admix C-1000 (NF) je vhodná pro všechny nové betonové konstrukce. Lze ji aplikovat buď na betonárce, v průběhu přípravy směsi, popř. je možné ji přidávat do transportního mixu přímo na stavbě. Použitím přísady se výrazně zjednodušší postup výstavby a zejména zkrátí doba potřebná k zajištění kvalitní hydroizolace.

Nátěry Xypex ConcentrateXypex Modified se používají převážně při sanacích již existujících konstrukcí, nalezají však uplatnění i na mnoha nových stavbách. Jsou vhodné zejména při ošetřování silných betonových konstrukcí, výtahových šachet, popř. míst s prostupující výztuží.

Vsyp je vhodný zejména v případě, že je třeba vytvořit finální bezprašný povrch přímo na povrchu desky. Vsyp DS-1 zajistí neprostupnost desky jak pro vodu ze spodní strany konstrukce, tak pro kapaliny, např. Vodu nebo ropné úkapy, z horní strany kontrukce. Vsyp lze v případě potřeby probarvit, popř. dodat ve variantě se zvýšenou obrusovzdorností.

SANACE

Vyjímečné vlastnosti materiálu Xypex umožňují jednodušše provádět sanace betonových konstrukcí, které by jinak byly nemožné nebo velmi složité a nákladné. Díky schopnosti materiálu Xypex prorůstat betonovou konstrukcí lze provádět sanace z vnitřní strany betonové konstrukce, včetně ošetření spár, prasklin, hnízd a jiných vad betonu.

Použití při sanaci

Sanovat lze betony libovolné tloušťky a stáří, hlavní podmínkou je pouze statická pevnost konstrukce.

Sanace se většinou provádějí pomocí materiálů Xypex Concentrate, Modified a Patch’n Plug.

Sanovat lze i zděné konstrukce, a to pomocí speciálních malt obsahujících Xypex, které jsou zcela nepropustné i pro tlakovou vodu.

V České republice bylo od roku 1992 úspěšně sanováno několik tisíc objektů, vč. mnoha průmyslových objektů, bytových komplexů, úpraven vody, čističek, kolektorů i rodinných domů. Některé z aplikací lze nalézt v sekci reference.

Použití materiálů Xypex, jak na nových stavbách, tak při sanacích, je podrobně popsáno v Technologické příručce Xypex, kterou rádi na vyžádání zašleme.