XYPEX® FCM

Detail Xypex FCM

 CHARAKTERISTIKA

Produkt z řady materiálů XYPEX, který se používá k opravám pohyblivých trhlin betonových konstrukcí lokální aplikací na povrch betonu vadného místa.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Adhese 0,58 MPa při 0 °C
0,70 MPa při 20 °C
Průtažnost 3 mm při nanesené vrstvě 3 – 3,6 mm
Průtažnost bez vyztužení perlinkou >72 % – 100%
Průtažnost s vyztužením perlinkou >30 %
Vodonepropustnost z pozitivní strany 0,305 MPa ( 30,5 m vodního sloupce)
Vodonepropustnost z negativní strany 0,07 MPa (7 m vodního sloupce)
Teplotní zátěž trvalá – 40 °C až + 80 °C
Chemická odolnost při stálém kontaktu pH 3 – 11
Chemická odolnost při kolísavém kontaktu pH 2 – 13

 

 PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být zbaven všech nečistot, prachu, cementových šlemů, nesmí být mastný. Povrch betonu může být suchý nebo vlhký, voda z praskliny ale nesmí téci. Pokud se aplikuje FCM na povrch, kde je již aplikovaný XYPEX Concentrate, doporučuje se jeho povrch nejdříve zdrsnit např. roztokem kyseliny chlorovodíkové, tak aby došlo k lepší adhezi FCM.

 ZPRACOVÁNÍ

XYPEX – FCM se skládá ze dvou částí, tekutiny (balení 4 litry) a prášku (balení 10 kg). Smíchá se 1 díl tekutiny se 2,5 díly prášku. Promíchá se asi 3 – 4 minuty tak, až je bez hrudek.pokud je povrch velmi nasákavý je nutné použít penetraci FCM Primer. Nanáší se na betonový povrch špachtlí, zednickou lžící, štětcem, válečkem nebo nástřikem tak, aby vytvořil jednotný bezešvý povrch. Aplikuje se ve dvou pracovních záběrech tak, aby celková vrstva byla 3 mm silná. První vrstva (1,5 mm) musí uschnout před aplikací druhé vrstvy a nanáší se přes první vrstvu napříč v 90° úhlu. Vrstva uschne asi po 5 – 6 hodinách, záleží na teplotě a vlhkosti. Není třeba žádného dodatečného ošetření. Spotřeba je při 3 mm vrstvě 4,88 kg / m2. 1 jednotka (10 kg prášku a 4 litry tekutiny) pokryje asi 2,86 m2, tj. 19 bm při šířce aplikace 15 cm. Pokud je FCM aplikována z pozitivní strany nádrží, zátopová zkouška může být provedena po 14 dnech.

 VÝROBCE

XYPEX CHEMICAL CORPORATION,
1371 Mayfield Place, Richmond B.C.
CANADA V6V 2G9