City Element

Completion / Dokončeno:2019
Address / adresa:Na Strži 63, 140 00 Praha 4-Nusle
Investor:S+B Plan a Bau Prag spol. s r.o.
Contractor / Dodavatel:PP53 a.s.

City Element Praha is a representative working space designed to cater to both smaller and larger companies. The multifunctional building is located in the Central Business District in Pankrác, Prague. This particular location is highly regarded by clients for its attractive and easily accessible position, prestigious address, and a range of services available within the building.

The building itself has earned LEED Platinum and WELL certifications, highlighting its commitment to sustainability and creating a healthy and productive work environment. One of the unique features of this modern center is its lush green atrium and the Gallery Lounge, which provide appealing spaces for relaxation and collaboration.

The L-shaped building incorporates a green inner atrium, offering approximately 7,000 square meters of office space with a flexible layout, ideal for companies of varying sizes. Additionally, there are 185 parking spaces available for convenience.

City Element Praha was completed in 2019, showcasing a contemporary and environmentally conscious approach to office spaces within the dynamic business district of Pankrác in Prague.Xypex Admix C-1000 NF used for waterproofing of the foundation slab of the project.

City Element Praha je reprezentativní pracovní prostor, který je určen jak pro menší, tak i pro větší firmy. Tato multifunkční budova se nachází v Centrálním obchodním distriktu v Pankráci, v Praze. Tato lokalita je velmi oblíbená klienty díky své atraktivní a dobře dostupné poloze, prestižní adrese a široké škále služeb dostupných v budově.

Samotná budova obdržela certifikace LEED Platinum a WELL, což zdůrazňuje její závazek k udržitelnosti a vytváření zdravého a produktivního pracovního prostředí. Jedním z unikátních prvků tohoto moderního centra je zelené vnitřní atrium a Gallery Lounge, které poskytují příjemná místa pro odpočinek a spolupráci.

Budova má tvar písmene L a nabízí přibližně 7 000 metrů čtverečních kancelářských prostor s flexibilním uspořádáním, což je ideální pro firmy různých velikostí. K dispozici je také 185 parkovacích míst pro pohodlné parkování.

City Element Praha bylo dokončeno v roce 2019 a představuje moderní a ekologicky šetrný přístup k pracovním prostorům v živé obchodní čtvrti Pankrác v Praze.

Hydroizolace základové desky byla provedena pomocí pomocí přísady Xypex Admix NF.

< Back to the projects / Zpět na mapu projektů